List og kostnadene for tjenester i 2017

pdf icon Ristikent List og kostnadene for tjenester i 2017

Pris (RUB), for tiden man bruker tjenesten inkl. mva. (18%)

For mengde brukte tjenester

N

Tjeneste

Beskrivelse

time

døgn

Måleenhet

Pris (RUB), inkl. mva.18%

1

Havneplass, båt under 6 meter lang

Fast båtplass i havn mellom førtøynings fingre

-

130,00

-

-

2

Havneplass, båt mellom 6 og 7 meter lang

-

150,00

-

3

Havneplass, båt mellom 7 og 8 meter lang.

-

160,00

-

-

4

Havneplass, båt over 9 meter lang

Med siden til brygge

-

250,00

-

-

5

Bruk av rampe for å sette ut / ta opp båten

For å sette ut / ta opp båten med kundens bil

-

-

En utsetting / ett opptak

400,00

6

Bruk av rampe for å sette ut / ta opp båten

For å sette ut / ta opp kundens båt med en traktor

-

-

En utsetting / ett opptak

700,00

7

Bilparkering

Bevoktede parkeringsplasser

-

100,00

1 plass

-

8

Parkering av bil med båthenger

-

150,00

1 plass

-

9

Parkering av henger

-

50,00

1 plass

-

10

Batterilading

Lading fra et landstrømpunkt med laderen

-

-

En lading

200,00

11

Levering av ferskvann

Levering av ferskvann på kundens båt

-

-

En levering

200,00

12

Båtvasking

Vasking/ spyling av båt med vaskeren «Kärcher»

-

-

En vasking

600,00

13

Pumping av kloakk

Pumping av kloakk og spyling av septikktanken

-

-

En pumping med spyling

4300,00

14

Vinteropplag av båt på hengeren

Bevoktede parkeringsplasser

-

150,00

1 plass

-

15

Opplag av en snøscooter eller snøscooter på tilhengeren

-

100,00

1 plass

-

16

Opplag av en ATV eller ATV på tilhengeren

-

100,00

1 plass

-

17

Opplag av en vannscooter eller vannscooter på tilhengeren

-

100,00

1 plass

-

18

Leie av robåten «Pella-Fjord»

En båt

200

700

-

-

19

Leie av båten «Pella-Fjord» med påhengsmotor Yamaha, 5 л.с.

En båt

400

1700

-

-