Regler av Klubben «Ristikent»

 1. Medlemskap i Klubben «Ristikent»

  Vann motorvogn eiere klubben «Ristikent» (heretter — Klubben) samler fans og eiere av båter, yachter og andre småbåter. Klubbsmedlem kan bli statsborger i noe land i verden som har noen småbåter, slupp eller yacht. Personen må fylle ut søknadsskjemaet, lese og godta reglene for klubben, legge fartøyet sitt på parkeringsplass i mer enn en måned periode.
 2. Opphold på Klubbens territoriet.

  Rett til å oppholde seg i klubbs territorium har de nåværende medlemmene av klubben. Slektninger eller venner av klubbs medlemmer kan være i klubben på invitasjon fra medlemmer av Klubben. Klubbs medlemmer er ansvarlige for oppførselen til sine gjester, og er ansvarlige for deres sikkerhet, både i territorium og i vannområde av klubben. Klubbs medlemmer er ansvarlige for noen materialle skader påført av gjester i klubben eller andre medlemmer av klubben.
 3. Retten til å leie parkeringsplass for fartøy.

  Rett til å leie en parkeringsplass for fartøy i Klubben har bare medlemmer av Klubben.
 4. Registrering av et fartøy.

  Alle fartøy i klubben, som ligger på vannet ved brygger eller står på land eller i slip skal ha dokumenter om statlig registrering eller andre dokumenter som beviser deres opprinnelse. Kopier av disse dokumentene skal vises til administrasjonen av klubben under signeringen av leieavtalen for parkering, og senere holdes på kontoret til Klubben.
 5. Overholdelse av eksisterende lover og regler.

  Klubbmedlem — eier av fartøyet (heretter eieren) og/eller hans representant skal etterleve og gjennomføre alle eksisterende regler og forskrifter som gjelder bruk og forvaltning av skipet i territorium og farvann av Klubben, samt det foreskrevne området av navigasjon. Fartøyet skal være fullt utstyrt med alle nødvendige midler til redning, fastsatt ved lov og forskrifter i området.
 6. Bruken av et fartøy.

  Båten som tilhører eieren i Klubben kan bare brukes til fritidsformål. Bruken av et fartøy i Klubben for forretningsvirksomhet uten samtykke fra ledelse av Klubben er forbudt.
 7. Sjøsetting av et fartøy.

  Retten til å trekke fartøyet fra vannområdet av yachtklubben har bare klubbmedlemmer og deres tillitsmenn. For å sjøsette fartøyet skal ha klubbmedlemmer eller deres tillitsmenn følgende dokumenter:
  • · fartøybillett med et notat på passering av den årlige tekniske inspeksjonen;
  • · sertifikat for styring av et lite fartøy og talong til det;
  • · fullmakt til å styre (i fravær av eieren).
  Sjøsetting av fartøyet kan bare tillates etter presentasjonen av ovennevnte dokumenter til vekteren av yachtklubben og etter tilsvarende notater i tidsskriftet «Avgang og ankomst av fartøy», og i fravær av i fravær av restskatt skipsreder. Personen som har planer om å sjøsette skipet, må obligatorisk rapportere til vekteren på formålet og rute navigasjon, seiling destinasjonen, omtrentlig tid til å vende tilbake til basen. Før man forlater Klubben kortet- erstatning gis obligatorisk til vekteren.
 8. Plassering og handteringsfartøy i Klubbs territorium eller vannområde

  Eieren av fartøyet eller hans autoriserte representanter er ansvarlige for manøvrering av fartøyet i Kloubbs territorium eller i vannområdet. Fartøyet må stå fast eller flytte i tterritoruim eller i vannområdet med den ytterste forsiktighet i samsvar med alle gjeldende lover og lokale regler. Eieren av fartøyet er ansvarlig for eventuelle skader på Klubbs utstyr og/eller andre fartøy i territorium eller i vannområdet i klubben, og så for konsekvensene av mulige ulykker med folk som har oppstått som følge av galt styre eller fartøys innhold. Skade påført til andre fartøy ved fortøyning eller parkering skal betales av den skyldige betingelsesløst. Mengden av skaden bestemmes ved avtale mellom partene eller med hjelp av profesjonelle eksperter.
 9. Felles bruk av en parkeringsplass og dens endring.

  Bruken av en leide parkeringsplass er kun tillatt for et fartøy som er angitt i leiekontrakten. Felles bruk av den leide parkeringsplassen med to eller flere fartøy er ikke tillatt uten samtykke fra administrasjonen av Klubben. Endring av parkeringsplass innenfor Klubben, på stranden eller på vannet, er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Klubben.
 10. Riktig fiksering av fartøy på bryggen eller på land.

  Alle fartøy må festes skikkelig ved parkeringsplass på bryggen eller på land. Innfesting kabler skal ha størrelse og tykkelse som svarer til at fartøystørrelser, i tillegg til en god kvalitet uten tegn av slitasje. Klubbs ansatte kan når som helst gi gratis råd om å fikse fartøy. Hvis administrasjonen mener at fartøyet ikke er trygt festet, kan Klubben, uten forhåndsgodkjenning fra eieren, gjøre nødvendig arbeid for å bringe skipet til skikkelig tilstand, ved å holde verdien av arbeidet fra eieren.
 11. Sikkerhet for barn og gjester

  Å være på fartøyet, på brygger og i nærheten av dem barn under 12 år, og gjester som ikke kan svømme og som ankommer ombord, bør bruke redningsvester. Barn under 12 år skal alltid ledsages en voksen som er ansvarlig for dem.
 12. Brann sikkerhetstiltak.

  Bygninger og Klubbs territorium er lagt til en potensiell brannfare. Derfor alle personer som oppholder i Klubbs territorium må med alle måter som er tilgjengelige for dem hindre etablering av brannsituasjoner. På land-og vannområdet av Klubben er det forbudt å bruke av åpen flamme (inkludert blåselamper og lignende utstyr). Unntak er sertifisert komfyr, permanent festet til skipene.

  Grill eller andre apparater for matlaging utendørs kan bare brukes på land, på spesielt utpekte områder, etter særskilt tillatelse av Klubbs administrasjonen. Skipfylling med bensin eller diesel kan være bare i spesielt utpekte områder. Røyking på slike steder er strengt forbudt. Fullt ansvar for brannsikkerhet brudd i Klubben ligger på eieren.
 13. Elektrisksikkerhet

  Alle tilkoblinger av fartøyer på vannet, til landstrøm må utføres kun med tillatelse av klubbs administrasjon gjennom sentralbord, som ligger på brygger eller på land. Elektriske kabler og tilhørende kontaktene som brukes for tilkobling må være sertifisert. Alle tilkoblinger må gjøres ved hjelp av kontakter med selvlukkende lokk. Alle kabler og kontakter må holdes i god stand. Alle elektriske ledninger må være over vannet. Det er forbudt å koble noen spesielle utstyr mellom fartøyet og det elektriske panelet på bryggen uten tillatelse fra Klubbs administrasjon. Det elektriske anlegget av fartøyet skal holdes i god stand og trygg for bruk. Eieren av fartøyet skal utøve regelmessig kontroll av skipsutstyr og dets tilkobling til sentralbordet på bryggen for å hindre korrosjon og ødelagte ledninger. Administrasjon av Klubben forbeholder seg retten til å foreta regelmessig kontroll av det elektriske systemet på fartøyet, dets sikkerhet, riktig tilkobling fase, frigir og jording, og fravær av lekkasje i det omkringliggende vannområdet.
 14. Reinhold

  Det er forbudt å kaste avløpsvann og fekalvann i vannområdet av Klubben. For å gjennomføre et slikt avfall pumping gir klubben et spesialutstyr for fartøyeiere i passende tidspunkt. For bekvemhet av fartøyeieren og hans gjester er det fungerende toaletter og dusj i Klubben.
 15. Avfall og søppel

  Noe som helst søppel og avfall må ikke kastes i vannområdet av Klubben. Det er spesielle innsamlingscontainere med markering for utnyttelse av avfall søppel i Klubben.
 16. Utnyttelse av bruktolje og annet avfall forurenset med oljeprodukter

  Forbudt utslipp over bord bruktolje, noe oljeprodukter. For utnyttelse av miljøgifter er det nødvendig å bruke spesielle containere plassert i Klubben.
 17. Skriner og trapper på bryggene og i Klubben

  På bryggene og resten av klubbs territorium tillates det ikke å installere uten skriftlig tillatelse fra Klubben noen skriner, trapper, stiger eller annet utstyr.
 18. Cockboat

  Cockboat skal holdes på sin standard marine områder. Cockboat mer enn 3 meter lang skal oppbevares i en separat boks på vannet eller på banken som et selvstendig fartøy.
 19. Opphold av hunder i klubbs territorium.

  Hunder i Klubbs territorium må være i munnkurver og under konstant tilsyn av sine eiere. Hundelufting i Klubbs territorium er forbudt. I tilfelle av forstyrrelse av andre individer i Klubben fra hundene, bør eierne straks fjerne hundene sine fra klubbs territorium.
 20. Overholdelse av stillhet

  Klubben er stedet for mange mennesker. Derfor er det nødvendig å arbeide hele tiden for å redusere bråk til et minimum. Langvarig drift av motorer når fartøyet er ved bryggen er ikke tillatt. Det anbefales å bruke TV-apparater, radioer og andre lydenheter på volumnivåer uten å forstyrre andre besøkende av Klubben. Alle takler og andre stående og løpende rigg på seileskip må dekkes på en måte for å hindre dem fra å banke på mastene og andre masting under sterk vind og/eller kavlesjø.
 21. Reklame

  Noe reklame og agitasjon i Klubbs territorium er forbudt uten tillatelse fra administrasjonen av Klubben.
 22. Overholdelse av renhet ved bryggen

  Bryggen bør være fri å passere forbi. Lagring av noen ting og utstyr er ikke tillatt på bryggen. Strekking av noen fortøynings eller andre trosser eller ledninger over brygger eller spoler i gropene er ikke tillatt. Ting som er installert på fartøyet, skal ikke forstyrre den fri passasje på bryggeanlegg.

  Arbeid med eksterne entreprenører i Klubbs territorium

  Enhver eksterne entreprenører kan få arbeidstillatelse i Klubbs territorium
 23. Reparasjonsarbeid utført av fartøys eier på egen hånd

  Fartøy eieren eller hans autorisert representant kan utføre arbeid i omsorg for fartøyet og dets vanlig reparasjon. I tilfelle av et betydelig arbeid for å reparere skipet, kan administrasjonen av Klubben kreve at eieren flytter fartøy som tilhører ham til en spesielt territorium for slike reparasjoner.
 24. Bruken av ledig parkeringsplass midlertidig

  Klubben forbeholder seg retten til å bruke ledige parkeringsplasser midlertidig for å få plass til andre fartøy der. Ved tidligere ankomst av fartøyet i havnen av Klubben enn det anvist i tidsskrift av utganger, tid av ankomst på Klubbens havn, kapteinen eller eieren av fartøyet har plikt til å melde fra til administrasjonen av Klubben om disse endringene. Ellers køye kan være (på tidspunktet av dets ankomst i havnen), midlertidig okkupert av et annet fartøy.
 25. Brudd på disse reglene

  Et vesentlig brudd på disse reglene, tilsiktede eller utilsiktede, av klubbs medlem, hans gjester eller ekvipasje av skipet han eier, noe som har resultert i en nødssituasjon, ulykke, skade på Klubbseiendom eller Klubbs besøkende er en grunn for oppsigelse av Klubbs medlemskap, oppsigelse av skipsleieavtale og fjerning av dette skipet fra Klubbs territoruim.