Northern sled dogs 2014

 • Dsc07357
  • Ristikent Alone Big Bad Wolf
  • Event: Regionalnaya monoporodnaya vystavka "Severnye ezdovye sobaki"
  • Date: 2014-05-17
  • Country :Rossiya
  • City: Murmansk
  • Location:
   KKOiLS “Kolskiy Sever”
  • Judge: Olga Grin
  • Class: yuniory
  • Title: EXC
  • More about Alone Big Bad Wolf
 • 1100
  • Ristikent Alpha Lord
  • Event: Regionalnaya monoporodnaya vystavka "Severnye ezdovye sobaki"
  • Date: 2014-05-17
  • Country :Rossiya
  • City: Murmansk
  • Location:
   KKOiLS “Kolskiy Sever”
  • Judge: Olga Grin
  • Class: yuniory
  • Title: EXC– CW-J BOS(M) ЮКЧК
  • More about Alpha Lord