Hvite netter 2012 ACIB-FCI

  • 1671
    • Ikilliikkujan Sami Magic
    • Hendelses: Mezhdunarodnaya vystavka sobak CACIB-FCI – Belye nochi
    • Dato: 2013-06-24
    • Land :Rossiya
    • By: Sankt-Peterburg
    • Beliggenhet:
      VK Garden Siti
    • Dommer: Revaz Homasuridze
    • Tittel: EXC – CW CAC
    • Mer om Sami Magic
  • 1066
    • Ikiliikkujan Stormcloud O`solo
    • Hendelses: Mezhdunarodnaya vystavka sobak CACIB-FCI – Belye nochi
    • Dato: 2013-06-24
    • Land :Rossiya
    • By: Sankt-Peterburg
    • Beliggenhet:
      VK Garden Siti
    • Dommer: Revaz Homasuridze
    • Tittel: EX – CW CAC CACIB BOS (M)
    • Mer om Stormcloud O`solo
  • 1671
    • Ikilliikkujan Sami Magic
    • Hendelses: Mezhdunarodnaya vystavka sobak CACIB-FCI – Belye nochi
    • Dato: 2013-06-24
    • Land :Rossiya
    • By: Sankt-Peterburg
    • Beliggenhet:
      VK Garden Siti
    • Dommer: Revaz Homasuridze
    • Tittel: EXC – CW CAC
    • Mer om Sami Magic
  • 1066
    • Ikiliikkujan Stormcloud O`solo
    • Hendelses: Mezhdunarodnaya vystavka sobak CACIB-FCI – Belye nochi
    • Dato: 2013-06-24
    • Land :Rossiya
    • By: Sankt-Peterburg
    • Beliggenhet:
      VK Garden Siti
    • Dommer: Revaz Homasuridze
    • Tittel: CW,CAC,ЛК, Ч.РКФ, CACIB
    • Mer om Stormcloud O`solo