Vestlits 2013

 • Dsc07357
  • Ristikent Alone Big Bad Wolf
  • Hendelses: Vserossiyskaya vystavka sobak vseh porod Vestlits
  • Dato: 2013-11-24
  • Land :Rossiya
  • By: Murmansk
  • Beliggenhet:
   MOOKO “SOYUZ”
  • Dommer: Revaz Hamasuridze
  • Klasse: bebiki
  • Tittel: Very Promising, BIS-B
  • Mer om Alone Big Bad Wolf
 • Dsc07357
  • Ristikent Alone Big Bad Wolf
  • Hendelses: Vserossiyskaya vystavka sobak vseh porod Vestlits
  • Dato: 2013-11-24
  • Land :Rossiya
  • By: Murmansk
  • Beliggenhet:
   MOOKO “SOYUZ”
  • Dommer: V. Verbitskiy
  • Klasse: bebiki
  • Tittel: Very Promising
  • Mer om Alone Big Bad Wolf
 • 1100
  • Ristikent Alpha Lord
  • Hendelses: Vserossiyskaya vystavka sobak vseh porod Vestlits
  • Dato: 2013-11-24
  • Land :Rossiya
  • By: Murmansk
  • Beliggenhet:
   MOOKO “SOYUZ”
  • Dommer: V. Verbitskiy
  • Klasse: bebiki
  • Tittel: Very Promising
  • Mer om Alpha Lord
 • Dsc04911
  • Ristikent Aurora Сharm
  • Hendelses: Vserossiyskaya vystavka sobak vseh porod Vestlits
  • Dato: 2013-11-24
  • Land :Rossiya
  • By: Murmansk
  • Beliggenhet:
   MOOKO “SOYUZ”
  • Dommer: V. Verbitskiy
  • Klasse: bebiki
  • Tittel: Very Promising
  • Mer om Aurora Сharm
 • 1662
  • Ristikent Arctic Night
  • Hendelses: Vserossiyskaya vystavka sobak vseh porod Vestlits
  • Dato: 2013-11-24
  • Land :Rossiya
  • By: Murmansk
  • Beliggenhet:
   MOOKO “SOYUZ”
  • Dommer: V. Verbitskiy
  • Klasse: bebiki
  • Tittel: Very Promising
  • Mer om Arctic Night
 • 1066
  • Ikiliikkujan Stormcloud O`solo
  • Hendelses: Vserossiyskaya vystavka sobak vseh porod Vestlits
  • Dato: 2013-11-24
  • Land :Rossiya
  • By: Murmansk
  • Beliggenhet:
   MOOKO “SOYUZ”
  • Dommer: V. Verbitskiy
  • Klasse: chempiony
  • Tittel: EXC – CW, САС, BOS(M), BOB, Ch F/ ЧФ
  • Mer om Stormcloud O`solo