Fisketrappen på Øvre Tuloma vannkraftverket

Ved byggingen av Vnnkraftverket har finske spesialister laget en 1960 meter lang fiskegang med en underjordisk fiskeheis. Men av en eller annen grunn ville laksen ikke gå i fiskegangen. Anlegget sto altså lenge ute av bruk, til det ble tilsatt en lokk på hver ende. Nå er det et fiskeanegg der som produserer sølvørret. Øvre Tuloma fiskeanlegget er unik i den forstand at den ligger 70 meter under jorda.

For ikke så lenge siden har finske spesialister sagt seg villig til å bygge en omløpskanal for fisken Vårt nordlige naboland er klar til å bruke store beløp på prosjektet, nemlig 450 tusen euro på å begrunne konstruksjon og teknikk, og ca 3 millioner euro til på selve byggerbeidene.

Fisketrappen på Øvre Tuloma vannkraftverket

This content requires HTML5/CSS3, WebGL, or Adobe Flash Player Version 9 or higher.