Vannraftverket Nedre Tuloma

Det første kraftverket i kaskaden — Nedre Tuloma (Murmasji) vannkraftverket ble bygd i 1937 (da ble første anlegget satt i gang) i rammene av GOELRO-planen i Murmasji på en rekordperioden av 36 måneder. Blant byggerbeidere av kraftverket var stort sett de som hadde vært gjennom den harde skolen av Kvitsjøkanalen.

11. juli 1938 ble kraftverket tatt i permanent bruk da andre anlegegt ble satt i gang. Tredje anlegget ble satt i gang i 1939, og fjerde — først i 1941, rett før krigen.

Da Nedre Tuloma ble startet opp, fikk bedriftene i Murmansk, drabantbyene, Kirov jernbanen, Nordflåten elektrisitet. Man konstruerte og bygde høyspenningslinjen Nedre Tuloma — Loparskaja — Olenja og Tuloma — Polarny. Under byggingen av linjene måtte man tbehandle spørsmål om foreningen av de to første arktiske energianlegg — Tuloma og Niva vannkraftverk i et enhetlig energisystem «Kolenergo».

Da Nedre Tuloma vannkraftverket ble bygd, laget man også en unik fisketrapp for å tillate laksen passere demningen oppover elva mot gytestedene. Konstruksjonen er frem til nå uovertruffet. Mange spesialister innen miljøvern, både russike og utenlandske, er enige om at den er en av verdens beste.

Den 29 m høye murdemningen med bitumplater er også et hydroteknisk anlegg somhar lenge vært uten maken i Nord.

Nedre Tuloma vannkraftverket ble bygd sikkerhets og holdbarhetsmargin. Da man skulle rekonstruere den i 1980, fikk man uten store omkostninger øke effektivitenen med 12%.

Kraftverkets dokumentert effektivitet — 56 МW; gjennomsnittlig energiproduksjon — 300 mln kWh.

Kraftverket Nedre Tuloma video